DEJAS DIENA

DEJAS DIENAI – INTERNATIONAL DANCE DAY – JĀBŪT SVĒTDIENĀ! KATRU GADU. ŠOGAD ARĪ DIENU PIRMS VISAS TĀS KUSTĪBAS, KURAS VEICAM KATRU DIENU, SABLĪVĒJOT VIENKOPUS UN PRASMĪGI SAKĀRTOJOT, VARĒS IZDEJOT ŠAJĀ NEDĒĻAS NOGALĒ. TIK VIENKĀRŠI. TIKPAT VIENKĀRŠA FORMĀTA PASĀKUMUS JAU KOPŠ 2006. GADA KŪRĒ HOREOGRĀFU ASOCIĀCIJA . VIENKĀRŠI AICINOT BRĪVI UN PAR BRĪVU DEJOT, RADĪT UN SKATĪT DEJU. DEJAS DIENA IR VISI TIE DEJAS NOTIKUMI, KURI LĪDZ AR PAVASARI AICINA ATKLĀTIES DEJAS DAUDZVEIDĪBĀ!